Farmàcies de guardia

Haurà de tindre en compte les possibles modificacions de les guàrdies que es puguen produir a última hora. Per a obtindre informació actualitzada s'ha de posar en contacte amb la Policia Local en el telèfon 961510000, on us informarem puntualment a qualsevol hora del dia. Les guàrdies comencen a les 21h del dia indicat i finalitzen a les 9h del dia següent. aqui
Data Farmàcia Telèfon Adreça
21/01/2018 -- no hay datos --
22/01/2018 -- no hay datos --
23/01/2018 -- no hay datos --
24/01/2018 -- no hay datos --
25/01/2018 -- no hay datos --
26/01/2018 -- no hay datos --
27/01/2018 -- no hay datos --
28/01/2018 -- no hay datos --
29/01/2018 -- no hay datos --
30/01/2018 -- no hay datos --
31/01/2018 -- no hay datos --
01/02/2018 -- no hay datos --
02/02/2018 -- no hay datos --
03/02/2018 -- no hay datos --
04/02/2018 -- no hay datos --