Farmàcies de guardia

Haurà de tindre en compte les possibles modificacions de les guàrdies que es puguen produir a última hora. Per a obtindre informació actualitzada s'ha de posar en contacte amb la Policia Local en el telèfon 961510000, on us informarem puntualment a qualsevol hora del dia. Les guàrdies comencen a les 21h del dia indicat i finalitzen a les 9h del dia següent. aqui
Data Farmàcia Telèfon Adreça
24/11/2017 ROSA ANTONIA SENDRA PONS 961500277 C/Cuenca nº 14
25/11/2017 ROSELLÓ-MORALES 961503063 Avda Ausias March nº 32
26/11/2017 JOSE ANGEL CAMPOS 961502085 Avda Blasco Ibañez nº 3
27/11/2017 P.RODRIGUEZ 961501974 C/Pintor Sorolla nº 21 ALDAIA.
28/11/2017 CONSUELO PONS BENLLOCH 961176377 Av/ Miguel Hernández, 1
29/11/2017 ESTHER MARÍA HERRERO PÉREZ 961501084 Plza Cortes Valencianes nº9 ALDAIA.
30/11/2017 A. ENGUINADOS 961503237 Carretera Aldaia, 9
01/12/2017 SANTIAGO PUCHOL ENGUIDANOS 961500142 C/Mayor nº63 ALDAIA.
02/12/2017 J. PALACIOS FLORES 961513084 C/ Sant Ramón, 3
03/12/2017 VORA ESTACIÓ 961360927 C/ Doctor Marañon 4 . ALDAIA.
04/12/2017 M. BELTRAN 961515360 C/ Antonia de Oviedo, 11
05/12/2017 V. SANCHO 961578197 Plza Europa, 5. ALDAIA.
06/12/2017 MERCEDES AGULLEIRO 961578164 C/ Trinquet, 6
07/12/2017 AMPARO LORAS 961500084 C/Iglesia nº 11 ALDAIA.
08/12/2017 AMPARO ROMEU BOCH 961502728 Av/ Pais Valencià, 6