Farmàcies de guardia

Haurà de tindre en compte les possibles modificacions de les guàrdies que es puguen produir a última hora. Per a obtindre informació actualitzada s'ha de posar en contacte amb la Policia Local en el telèfon 961510000, on us informarem puntualment a qualsevol hora del dia. Les guàrdies comencen a les 21h del dia indicat i finalitzen a les 9h del dia següent. aqui
Data Farmàcia Telèfon Adreça
21/02/2018 VORA ESTACIÓ 961360927 C/ Doctor Marañon 4 . ALDAIA.
22/02/2018 M. BELTRAN 961515360 C/ Antonia de Oviedo, 11
23/02/2018 V. SANCHO 961578197 Plza Europa, 5. ALDAIA.
24/02/2018 MERCEDES AGULLEIRO 961578164 C/ Trinquet, 6
25/02/2018 AMPARO LORAS 961500084 C/Iglesia nº 11 ALDAIA.
26/02/2018 AMPARO ROMEU BOCH 961502728 Av/ Pais Valencià, 6
27/02/2018 BEGOÑA GIMENEZ 961517503 C/ Hernán Cortés, 27. ALDAIA.
28/02/2018 MIGUEL SÁNCHEZ 961501931 C/ Est, 4
01/03/2018 Mª JESUS NAVARRO 961513325 Av/ Blasco Ibáñez, 5. ALDAIA.
02/03/2018 ELIA MARTI 961501908 C/ Albacete, 10
03/03/2018 Mª ANTONIA ORTIZ 961509796 C/ Victoriano Mateu, 13. ALDAIA.
04/03/2018 ROSA ANTONIA SENDRA PONS 961500277 C/Cuenca nº 14
05/03/2018 ROSELLÓ-MORALES 961503063 Avda Ausias March nº 32
06/03/2018 ISABEL TORRES 961500153 C/ Església, 51. ALDAIA.
07/03/2018 JOSE ANGEL CAMPOS 961502085 Avda Blasco Ibañez nº 3