Farmàcies de guardia

Haurà de tindre en compte les possibles modificacions de les guàrdies que es puguen produir a última hora. Per a obtindre informació actualitzada s'ha de posar en contacte amb la Policia Local en el telèfon 961510000, on us informarem puntualment a qualsevol hora del dia. Les guàrdies comencen a les 21h del dia indicat i finalitzen a les 9h del dia següent. aqui
Data Farmàcia Telèfon Adreça
28/06/2017 V. SANCHO 961578197 Plza Europa, 5. ALDAIA.
29/06/2017 MERCEDES AGULLEIRO 961578164 C/ Trinquet, 6
30/06/2017 AMPARO LORAS 961500084 C/Iglesia nº 11 ALDAIA.
01/07/2017 AMPARO ROMEU BOCH 961502728 Av/ Pais Valencià, 6
02/07/2017 MIGUEL SÁNCHEZ 961501931 C/ Est, 4
03/07/2017 Mª JESUS NAVARRO 961513325 Av/ Blasco Ibáñez, 5. ALDAIA.
04/07/2017 ELIA MARTI 961501908 C/ Albacete, 10
05/07/2017 Mª ANTONIA ORTIZ 961509796 C/ Victoriano Mateu, 13. ALDAIA.
06/07/2017 ROSA ANTONIA SENDRA PONS 961500277 C/Cuenca nº 14
07/07/2017 ROSELLÓ-MORALES 961503063 Avda Ausias March nº 32
08/07/2017 ISABEL TORRES 961500153 C/ Església, 51. ALDAIA.
09/07/2017 JOSE ANGEL CAMPOS 961502085 Avda Blasco Ibañez nº 3
10/07/2017 P.RODRIGUEZ 961501974 C/Pintor Sorolla nº 21 ALDAIA.
11/07/2017 CONSUELO PONS BENLLOCH 961176377 Av/ Miguel Hernández, 1
12/07/2017 ESTHER MARÍA HERRERO PÉREZ 961501084 Plza Cortes Valencianes nº9 ALDAIA.