En https://www.alaquas.org/ utilitzem galletes informàtiques (cookies) pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l'ús que fas dels nostres pàgines web. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de galletes informàtiques ací.
Sol·licitud de certificat o volant d'empadronament

Informació important:

Abans de procedir a l'enviament d'el certificat s'han de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies per la verificació de les dades subministrades, i per tant, el certificat no s'obté en el moment. Si vol obtenir un certificat instantàniament ho ha de fer a través de la Seu electrònica i un certificat digital.

En cas de no disposar de certificat digital, pot utilitzar el present formulari per obtenir un volant o certificat d'empadronament, tenint en compte que és imprescindible que ompli totes les dades sol·licitats perquè puguem comprovar la seua veracitat.

El certificat li serà enviat al correu electrònic especificat


A fi de solucionar possibles incidències de la seua sol·licitud és molt important que ens faciliti un telèfon de contacte, preferiblement mòbil.

Si sol·licita un certificat per a un menor d'edat sense DNI ha d'emplenar amb les dades del pare/mare/tutor/a i marcar la casella de "Sol·licita certificat d'un/a menor"
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
NIF/NIE:
Data de naiximent:
Tipus de certificat:
DNI/NIE Escanejat o foto:
Cara 1:
Cara 2:
Correu electrònic:
Telèfon de contacte:
Motiu sol·licitut:
Sol·licita certificat d'un/a menor
He llegit i acepte el tractament de dades personals
Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament d'Alaquàs en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la consulta que ha presentat. Vosté podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada, electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@alaquas.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).