En https://www.alaquas.org/ utilitzem galletes informàtiques (cookies) pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l'ús que fas dels nostres pàgines web. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de galletes informàtiques ací.
SOLICITUD DE RENOVACIÓN PADRONAL DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS

ESTADÍSTICA . ESTADÍSTICASDocumentación a aportar:
  • Fotocopia escritura de constitución y representación, en su caso
  • Original y fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia