TAXES FIXES.CEMENTIRI MUNICIPAL. PRIMERA INHUMACIÓ

Tornar a inici

OPERACIONS PRIMERA INHUMACIÓ
Operació Taxa
Cadàvers 103,50€
Despulles 52,80€
Cendres 43,50€