TAXES FIXES.TALLERS PERSONES ADULTES. SALUD, BENESTAR, ENVELL. ACTIU

Tornar a inici

OPERACIONS SALUD, BENESTAR, ENVELL. ACTIU
Operació Taxa
Taller Agilitat Mental Nivell 1 70,00€
Taller Agilitat Mental Nivell 2 70,00€
Taller Iniciació a la Psicologia 70,00€