Perfil del contractant


Des de febrer de 2018, a la plataforma de l'estat pots consultar les obres de quantia superior a 40000 € i els subministraments majors de 15000 €. Els de menor quantia es poden consultar al nostre perfil.