Perfil del contractant. Llistat. Alem2018.Alem

adjudicatari Tipo contracte objecte Data form. import licitació import adjudicació publicacions procediment durada nombre de licitadors
quiron prevención, s.l.serviciosservicio prevención riesgos laborales, vigilancia de la salud y revisiones médicas al personal de alem.12/06/201882248224menor1 año1