Nòmines regidors/es

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  09/201908/201907/201906/201905/2019
PSOEAntonio SauraNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Elena María SolísNóminaNóminaNóminaNómina-
 F.Javier EvangelistaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 María Ángeles Espert--NóminaNómina-
 Sebastián RuizNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra CondeNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Jaime MarquésNóminaNóminaNóminaNómina-
 Elena María Álamo--NóminaNómina-
 Fco. Javier Antúnez--NóminaNómina-
 Marta Casas--NóminaNómina-
 Alejandro Ramos--NóminaNómina-
PPJosé Pons--NóminaNóminaNómina
 Anna María Mora--NóminaNómina-
 Blanca Dolores García--NóminaNómina-
 Vicente Cervera--NóminaNóminaNómina
 Luis Javier Moreno--NóminaNómina-
COMPROMÍSConsol Barberà--NóminaNóminaNómina
 Vicent Montalt--NóminaNóminaNómina
C'sBernardo Palomares--NóminaNómina-
 Mónica Carmen Sánchez--NóminaNómina-
PODEMMar Blanch--NóminaNóminaNómina