Nòmines regidors/es

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  11/201810/201809/201808/201807/2018
PSOEElvira García-NóminaNómina-Nómina
 Juan Antonio OñateNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra Conde-NóminaNómina-Nómina
 Antonio Saura-NóminaNómina-Nómina
 Isabel Mondéjar-NóminaNómina-Nómina
 F.Javier Evangelista-NóminaNómina-Nómina
 Cristina Blasco-NóminaNómina-Nómina
 Diana Muñoz-NóminaNómina-Nómina
 Sebastián Ruiz-NóminaNómina-Nómina
PPJose Pons-NóminaNómina-Nómina
 Amparo Martínez-NóminaNómina-Nómina
 Vicente Cervera-NóminaNómina-Nómina
 Francisco Miguel GarcíaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Miguel Ángel Moya-NóminaNómina-Nómina
COMPROMÍSConsol Barberà-NóminaNómina-Nómina
 Vicent Montalt-NóminaNómina-Nómina
 Bruno Pons-NóminaNómina-Nómina
CETMar BlanchNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Vicent Lladró-NóminaNómina-Nómina
C'sJuan Carlos MelladoNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
EUPVCarolina Pino-NóminaNómina-Nómina