Nòmines regidors/es

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  03/201902/201901/201912/201811/2018
PSOEElvira García---NóminaNómina
 Juan Antonio OñateNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra Conde---NóminaNómina
 Antonio Saura---NóminaNómina
 Isabel Mondéjar---NóminaNómina
 F.Javier Evangelista---NóminaNómina
 Cristina Blasco---NóminaNómina
 Diana Muñoz---NóminaNómina
 Sebastián Ruiz---NóminaNómina
PPJose Pons---NóminaNómina
 Amparo Martínez---NóminaNómina
 Vicente Cervera---NóminaNómina
 Francisco Miguel GarcíaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Miguel Ángel Moya---NóminaNómina
COMPROMÍSConsol Barberà---NóminaNómina
 Vicent Montalt---NóminaNómina
 Bruno Pons---NóminaNómina
CETMar BlanchNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Vicent Lladró---NóminaNómina
C'sJuan Carlos MelladoNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
EUPVCarolina Pino---NóminaNómina