Nòmines concejals

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  02/201701/201712/201611/201610/2016
PSOEElvira GarcíaNóminaNómina-NóminaNómina
 Juan Antonio OñateNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra CondeNóminaNómina-NóminaNómina
 Antonio SauraNóminaNómina-NóminaNómina
 Isabel MondéjarNóminaNómina-NóminaNómina
 F.Javier EvangelistaNóminaNómina-NóminaNómina
 Cristina BlascoNóminaNómina-NóminaNómina
 Oscar GarcíaNóminaNómina-NóminaNómina
 Diana MuñozNóminaNómina-NóminaNómina
PPJose PonsNóminaNómina-NóminaNómina
 Amparo MartínezNóminaNómina-NóminaNómina
 Vicente CerveraNóminaNómina-NóminaNómina
 Francisca SanchezNóminaNómina-NóminaNómina
 Francisco Miguel GarcíaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
COMPROMÍSConsol BarberàNóminaNómina-NóminaNómina
 Vicent MontaltNóminaNómina-NóminaNómina
 Bruno PonsNóminaNómina-NóminaNómina
CETMar BlanchNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Vicent LladróNóminaNómina-NóminaNómina
C'sJuan Carlos MelladoNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
EUPVCarolina PinoNóminaNómina-NóminaNómina