Nòmines regidors/es

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  08/201907/201906/201905/201904/2019
PSOEAntonio SauraNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Elena María SolísNóminaNóminaNómina--
 F.Javier EvangelistaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 María Ángeles Espert-NóminaNómina--
 Sebastián RuizNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra CondeNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Jaime MarquésNóminaNóminaNómina--
 Elena María Álamo-NóminaNómina--
 Fco. Javier Antúnez-NóminaNómina--
 Marta Casas-NóminaNómina--
 Alejandro Ramos-NóminaNómina--
PPJosé Pons-NóminaNóminaNóminaNómina
 Anna María Mora-NóminaNómina--
 Blanca Dolores García-NóminaNómina--
 Vicente Cervera-NóminaNóminaNóminaNómina
 Luis Javier Moreno-NóminaNómina--
COMPROMÍSConsol Barberà-NóminaNóminaNóminaNómina
 Vicent Montalt-NóminaNóminaNóminaNómina
C'sBernardo Palomares-NóminaNómina--
 Mónica Carmen Sánchez-NóminaNómina--
PODEMMar Blanch-NóminaNóminaNóminaNómina