Nòmines regidors/es

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  10/201909/201908/201907/201906/2019
PSOEAntonio SauraNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Elena María SolísNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 F.Javier EvangelistaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 María Ángeles Espert-Nómina-NóminaNómina
 Sebastián RuizNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra CondeNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Jaime MarquésNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Elena María Álamo-Nómina-NóminaNómina
 Fco. Javier Antúnez-Nómina-NóminaNómina
 Marta Casas-Nómina-NóminaNómina
 Alejandro Ramos-Nómina-NóminaNómina
PPJosé Pons-Nómina-NóminaNómina
 Anna María Mora-Nómina-NóminaNómina
 Blanca Dolores García-Nómina-NóminaNómina
 Vicente Cervera-Nómina-NóminaNómina
 Luis Javier Moreno-Nómina-NóminaNómina
COMPROMÍSConsol Barberà-Nómina-NóminaNómina
 Vicent Montalt-Nómina-NóminaNómina
C'sBernardo Palomares-Nómina-NóminaNómina
 Mónica Carmen Sánchez-Nómina-NóminaNómina
PODEMMar Blanch-Nómina-NóminaNómina