Nòmines regidors/es

La publicació de les nòmines dels Regidors i Regidores obeeix a un exercici de transparència que entenem necessari per al correcte desenvolupament de la nostra democràcia local i que naix de la convicció del dret a la informació i la participació del conjunt de la ciutadania en el funcionament de les administracions públiques.

Tots els Regidors i Regidores de l'Ajuntament d'Alaquàs, tant del govern com de l'oposició, perceben indemnitzacions o retribucions per la seua assistència als òrgans de govern municipals.

Els Regidors i Regidores que apareixen en aquesta relació han donat la seua autorització perquè es publiquen les seues nòmines i s'han volgut afegir a aquest exercici de transparència a què es va invitar a participar a tots els grups polítics.

  04/201903/201902/201901/201912/2018
PSOEAntonio SauraNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Elena María Solís-----
 F.Javier EvangelistaNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 María Ángeles Espert-----
 Sebastián RuizNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Sandra CondeNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Jaime Marqués-----
 Elena María Álamo-----
 Fco. Javier Antúnez-----
 Marta Casas-----
 Alejandro Ramos-----
PPJosé PonsNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Anna María Mora-----
 Blanca Dolores García-----
 Vicente CerveraNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Luis Javier Moreno-----
COMPROMÍSConsol BarberàNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
 Vicent MontaltNóminaNóminaNóminaNóminaNómina
C'sBernardo Palomares-----
 Mónica Carmen Sánchez-----
PODEMMar BlanchNóminaNóminaNóminaNóminaNómina