En https://www.alaquas.org/ utilitzem galletes informàtiques (cookies) pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l'ús que fas dels nostres pàgines web. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de galletes informàtiques ací.

Atenció: sistema en proves

Canal intern d'informació

El sistema intern d'informació et permet reportar una infracció d'acord amb la L 2/2023. Si ho desitges, pots realitzar la teua comunicació de manera anònima. Rebràs un codi únic i una URL una vegada completes el formulari.
Per favor, guarda aqueix accés per a poder consultar en tot moment l'estat i resolució de la teua comunicació d'infraccions.

Qualsevol persona que realitze una actuació que supose una efectiva limitació dels drets i garanties previstos en aquesta llei, introduïda a través de contractes o acords a nivell individual o col·lectiu i en general qualsevol intent o acció efectiva d'obstaculitzar la presentació de comunicacions o d'impedir, frustrar o alentir el seu seguiment, inclosa l'aportació d'informació o documentació falsa per part dels requerits per a això, se sotmetrà als procediments i sancions disciplinàries que corresponguen d'acord amb la legislació laboral vigent a cada moment i el conveni col·lectiu que resulte d'aplicació.

Formulari de comunicació


Relació amb l'organització

Desitja que la comunicació siga anònima?


Tipologia de la conducta a comunicar conforme a la L 2/2023

Incidència que vols comunicar Descripció de la incidència

Data de la incidència:
Existeixen testimonis de la incidència?
Pots aportar un fitxer amb proves
Arxiu d'evidències:

He llegit i acepte el tractament de dades personals
Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament d'Alaquàs en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la consulta que ha presentat. Vosté podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada, electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@alaquas.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).