castellà
Per a reservar és necessari estar empadronat, algunes taules i paellers es reserven per a peticions presencials com a part de les mesures de no discriminació digital de l'Ajuntament. Per motius de funcionament la reserva en línia es tancarà l'últim dia hàbil. Màxim 2 persones per paeller.
Les places que queden lliures es podran sol·licitar el divendres a partir de les 18 h en les mateixes instal•lacions. Tant per a la reserva, com per a fer ús de les instal•lacions, serà necessari presentar el DNI/NIE del titular de la reserva.
Reserves: de divendres a diumenge, festius i vespres de festiu. Horari de les instal•lacions: de 10 a 23 hores.

He llegit i acepte el tractament de dades personals. Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament d'Alaquàs en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la consulta que ha presentat. Vosté podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada, electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@alaquas.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).