Farmàcies de guardia

Haurà de tindre en compte les possibles modificacions de les guàrdies que es puguen produir a última hora. Per a obtindre informació actualitzada s'ha de posar en contacte amb la Policia Local en el telèfon 961510000, on us informarem puntualment a qualsevol hora del dia. Les guàrdies comencen a les 21h del dia indicat i finalitzen a les 9h del dia següent.
Data Farmàcia
18/12/2018 J. PALACIOS FLORES
C/ Sant Ramón, 3
961513084
19/12/2018 VORA ESTACIÓ
C/ Doctor Marañon 4 . ALDAIA.
961360927
20/12/2018 M. BELTRAN
C/ Antonia de Oviedo, 11
961515360
21/12/2018 V. SANCHO
Plza Europa, 5. ALDAIA.
961578197
22/12/2018 MERCEDES AGULLEIRO
C/ Trinquet, 6
961578164
23/12/2018 AMPARO LORAS
C/Iglesia nº 11 ALDAIA.
961500084
24/12/2018 AMPARO ROMEU BOCH
Av/ Pais Valencià, 6
961502728
25/12/2018 BEGOÑA GIMENEZ
C/ Hernán Cortés, 27. ALDAIA.
961517503
26/12/2018 MIGUEL SÁNCHEZ
C/ Est, 4
961501931
27/12/2018 Mª JESUS NAVARRO
Av/ Blasco Ibáñez, 5. ALDAIA.
961513325